Föräldrarna

Avslutning

Att ha sina barn i en waldorfförskola förutsätter intresserade och engagerade föräldrar. Det känns viktigt för oss att föräldrarna gör ett aktivt val när de väljer vår förskola, precis som när vi valde att arbeta som Waldorfpedagoger.

Föräldrarna är med i en del praktisk skötsel som bak- och städveckor. Vi har också arbetsdagar vår och höst i trädgården och inomhus.