Miljön

Hästar och flicka

Vi har en genomtänkt miljö, något som ingår i Waldorfpedagogiken som ”den tredje pedagogen”. Miljön är hemlik, varm och ombonad. Färgerna är mjuka och de få bilder vi har på väggarna håller en hög konstnärlig kvalitet. Detta för att barnet skall få vara i centrum och att de lär sig att verkligen leka.