Så arbetar vi

I sandlådan

Solstugan är en Waldorfförskola. Waldorfpedagogiken bygger på Rudolf Steiners antroposofi (antropos betyder läran om människan.)

Waldorfpedagogiken har en utformad läroplan, som tar hänsyn till hela människan: tanke – känsla – vilja.