Eurytmi

Eurytmi

Eurytmi är en rörelsekonst speciell för Waldorfpedagogiken. Kort kan man beskriva eurytmi som ”gestaltat språk och musik”.

Till vår förskola kommer en eurytmipedagog en gång i veckan. I eurytmin får barn från tre år och uppåt följa vår pedagog som med sina rörelser och sin röst låter barnen fritt härma efter. Alla barnen gestaltar alla roller till exempel haren Hoppeben eller blomman på dikeskanten.