Leken

Barn med skottkärra

En av hörnstenarna i Waldorfpedagogiken är att arbeta med förebild och efterhärmning. Barnen lär sig av att ta efter. I förskolan gör vi meningsfulla arbeten som blir inspiration för deras lekar. Det kan vara att laga mat, utföra trädgårdsarbeten, laga saker, städa etcetera.

I den fria leken kan barnen erövra grunden till mänsklig mognad, initiativrikedom och gott omdöme. Här läggs grunden till det som skall blomma när tiden är mogen i skolåldern.