Rytmen

Blommor 2

Det pedagogiska arbetet i lekskolan präglas av en tydlig rytm. För att barnen skall känna sig trygga vill vi ge dem regelbundet återkommande upplevelser. Aktiviteterna följer årstidernas växlingar. På våren förbereder vi jorden i vår trädgårdstäppa med barnen, som får vara med om hela processen fram till skördetid på hösten då vi skördar grönsaker och vackra blommor. De rytmiskt återkommande händelserna under dagen, veckan, månaden och året pulserar som en in-och-ut-andning genom livet på lekskolan.