Vilan

Flicka med ljus

Att låta stunder av tystnad komma in i förskolelivet är välgörande, både för det enskilda barnet och för hela barngruppen. Dessa stunder av lugn och ro ger en möjlighet till fördjupad upplevelse av dagens samling, sagan, måltiden och den sociala samvaron.