top of page
Ridning med pumpor
föräldrarna

Ett medvetet val där barn ska få vara barn

föräldrarna

Att ha sina barn i en waldorfförskola förutsätter intresserade och engagerade föräldrar. Det känns viktigt för oss att föräldrarna gör ett aktivt val när de väljer vår förskola, precis som när vi valde att arbeta som Waldorfpedagoger.

Föräldrarna är med i en del praktisk skötsel som bak- och städveckor. Vi har också arbetsdagar vår och höst i trädgården och inomhus.

Föräldranrna

"Vi valde solstugan då för att låta våra barn verkligen få vara barn. Här har de fått växa i en trygg miljö med fantastiska pedagoger."

- Martin, pappa till Agnes och Luckas 

barn som kör
bottom of page