Kontakt

Adress: Södra Kafévägen 8 17837 Ekerö

Rektor: Marie NYSTRÖM Blücher

E-post: info@solstugan.nu

STÄLL DIG I KÖ
KLICKA PÅ IKONEN NEDAN

klagomålshantering

Eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet är alla synpunkter från barn, föräldrar och allmänheten viktiga. Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då en möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som gått fel.

1. Tag kontakt med berörd personal.

2. Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig att du vänder dig till Solstugans rektor.

3. Om du trots kontakt med rektor känner att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår Styrelse.

WALDORFPEDAGOGISKA LÄNKAR

www.waldorf.se (drivs av RWS - Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd - en förening som vill främja samarbetet mellan Waldorfförskolorna i Sverige och internationellt, samt Waldorfförskolefederationen - ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige)


www.antroposofi.info ”en sajt som lyfter fram, belyser och undersöker företeelser som antingen är inspirerade av antroposofi eller som kan ge perspektiv på föreställningar kring antroposofin som idé.”