top of page

Waldorfförskolan

solstugan

"Vi vill ge varje barn en trygg och positiv plats att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar"

Vi vill ge varje barn bästa möjliga start ut i livet. I en varm och genomtänkt miljö placerad i en stor trädgård bedriver vi vår verksamhet.

Solstugan är en Waldorfförskola där pedagogiken bygger på Rudolf Steiners antroposofi (läran om människan.)

Waldorfpedagogiken har en utformad läroplan, som ser till hela människan: tanke – känsla – vilja.

IMG_7210.jpg
peagogiken

pedagogiken

Att få vara barn

LEKEN

En av hörnstenarna i Waldorfpedagogiken är den fria leken och att arbeta med förebild och efterhärmning. Barnen lär sig av att ta efter. Vi som pedagoger arbetar ständigt för att vara goda förebilder och inspirera till barnens lek. Genom att låta barnen vara med när vi lagar maten eller utför sysslor som tar tillvara på vår omgivning skapar vi inspiration för barnens lekar.

RYTMEN

Det pedagogiska arbetet i lekskolan präglas av en tydlig rytm. För att barnen skall känna sig trygga vill vi ge dem regelbundet återkommande upplevelser. Aktiviteterna följer årstidernas växlingar. På våren förbereder vi jorden i vårt trädgårdsland med barnen, som får vara med om hela processen fram till skördetid på hösten då vi skördar grönsaker och vackra blommor. De rytmiskt återkommande händelserna under dagen, veckan, månaden och året pulserar som en in-och-ut-andning genom livet på lekskolan.

att få vara barn 

På Waldorfförskolan arbetar vi för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild. De skapas genom att låta barnen få vara barn utan stress och överkrav. Genom att låta barnen mogna i sin egen takt och att få växa in i livet.

IMG_0136.jpg
IMG_0066.jpg

årstidsfester

Årstidsfester förbereds och firas tillsammans med barnen och ibland föräldrarna. I mörkaste november firar vi, som ett exempel, lyktfest med dockspel. Barnen bildar tillsammans med föräldrarna ett lykttåg som slingrar sig genom mörkret medan vi sjunger.

Varje dag innehåller en konstnärlig aktivitet, till exempel modellering med bivax, målning med akvarellfärg, arbete med ull, sömnad eller arbete i trä.

SPRÅK OCH BERÄTTANDE 

Språket är mångsidigt. Berättelser, sagor, sånger, rim och ramsor är viktiga inslag under dagen. De är oftast anpassade till årstiderna och låter barnen uppleva rytmen i ord och musik. Vi dramatiserar små berättelser och har dockspel.

I Waldorfpedagogiken är berättandet av en saga viktigt. Det finns en speciell kvalitet i de muntligt berättade sagorna. Man får direktkontakt med barnen och de utvecklar ett levande bildartat tänkande som ligger till grund för den vuxna människans flexibla tänkande.

Den rytmiska upprepningen är även betydelsefull för att utveckla minnet. Sagorna berättas många gånger, och sagans innehåll går då på djupet.

IMG_4758.jpeg
IMG_0022.jpg
bottom of page